Odrasli

REDOVNI KURSEVI

• 2 x nedeljno po 90 min
• Fond 60 časova (pripremni kurs) i 120 časova (ostali nivoi);
• Grupe 3-6 polaznika;
• Nastava se održava u poslepodnevnim ili večernjim terminima;
• Sertifikat na kraju kursa;
• Kursevi se rangiraju po CEF-u (Common European Language Framework) - Zajednički jezički okvir Saveta Evrope

INTENZIVNI KURSEVI
• Za svaki od navedenih nivoa postoji mogućnost pohađanja intenzivnih kurseva koji se razlikuju po dinamici održavanja i fondu;
• 3 ili 4 x nedeljno po 135 minuta (tročas);
• Fond 42 časa;
• Sertifikat na kraju kursa.

POLUINDIVIDUALNI KURSEVI
• Za svaki od navedenih nivoa može da se organizuje redovan kurs u zatvorenoj grupi od samo dva polaznika;
• Fond 50 časova;
• 2 puta nedeljno po 90 min;
• Sertifikat na kraju kursa.

KURSEVI ZA FIRME
• Organizuju se u Vašoj firmi ili u našim prostorijama;
• Za vreme ili posle radnog vremena;
• U manjim ili većim grupama;
• Individualna nastava za menadžment firme;
• Dinamika nastave i fond po Vašim potrebama;
• Sertifikat na kraju kursa.