Predškolski uzrast

PLAYSCHOOL

- Za decu od 5-7 godina
- 2x nedeljno po 45 minuta
- Fond 62 časa (septembar - maj)
- Nastava se održava u poslepodnevnim časovima
- Sertifikat na kraju kursa

• Deca se uvode u svet engleskog jezika na opušten i zabavan način i tako od početka stvaraju pozitivan odnos prema učenju jezika i samom jeziku;
• Aktivno slušaju i veoma brzo postaju sigurni i samouvereni u korišćenju jezika;
• Postepeno i spontano usvajaju glasove i ritam engleskog jezika;
• Tokom časa se smenjuju interesantne i raznolike aktivnosti, igre, kao i TPR aktivnosti koje uključuju pokret;
• Program je zasnovan na dramatizaciji priča i pesama na koje je stavljen akcenat kako bi deca usvajala jezik u njima interesantim i bliskim situacijama;
• Tematske celine bliske predškolskom uzrastu, kao i osvrtanje na svet oko nas;
• Uz udžbenik deca dobijaju i CD sa igricama vezanim za gradivo, kao i sa pesmama i pričama koje se obrađuju na času;
• Male grupe koje omogućavaju jednaku posvećenost profesora svakom detetu i njegovom individualnom napretku.