Školski uzrast

PRIMARY - za decu od 7-14 godina
SECONDARY - za decu 14-18 godina

- 2x nedeljno po 50 minuta
- Fond 70 časova
- Nastava se održava po smenama ili u večernjim terminima
- Sertifikat na kraju kursa

• Kod najmlađeg školskog uzrasta se uvodi prepoznavanje, čitanje i pisanje pojedinačnih reči, a zatim sledi samostalno čitanje i pisanje reči, fraza i rečenica, tako da su već u nižim razredima osnovne škole uključene sve jezičke veštine – razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje, govor i pisanje.;
• Na svim nivoima se koriste savremeni programi koji prate trendove u nastavi i interesovanja dece školskog uzrasta;
• Uključene su sve jezičke veštine - čitanje, pisanje, slušanje (razumevanje) i govor;
• Razvijanje svih jezičkih veština na sistematičan i ujednačen način pomoću nastavnih materijala koji motivišu polaznike;
• Fokus na razvijanju aktivnog vokabulara i jezičkih struktura i njihovo sistematično obnavljanje što doprinosi samopouzdanju pri korišćenju jezika u različitom kontekstu i situacijama;
• Svi programi poseduju i CD-ove za dodatno jezičko vežbanje kod kuće - za mlađi uzrast to su multi-ROM-ovi i CD-ovi sa igricama, pesmama i pričama koje se slušaju i na času, a za stariji uzrast to su knjige u digitalnom obliku sa velikim brojem aktivnosti, kao i audio CD-ovi;
• Male grupe za maksimalnu konverzaciju;
• Kursevi rangirani po CEF-u (Zajednički jezički okvir Saveta Evrope).