Naslovna » Kursevi za odrasle

Kursevi za odrasle

 

Za sve kurseve je obavezno ulazno testiranje, osim za apsolutne početnike. Sa svim polaznicima se obavlja razgovor tokom kojeg se definišu eventualni rokovi koje ima polaznik kao i ciljevi ili specifične potrebe za pohadjanjem kursa. Nakon toga definišemo i planiramo odgovarajući kurs za svakog polaznika.

OPŠTI KURSEVI

• 2 x nedeljno po 90 min
• Fond 60 časova (pripremni kurs) i 120 časova (ostali nivoi);
• Grupe 3-6 polaznika;
• Nastava se održava u poslepodnevnim ili večernjim terminima;
• Sertifikat i testiranje na kraju kursa;
• Kursevi se rangiraju po Zajedničkom Evropskom Referentnom Okviru za Jezike (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR).

NAZIV KURSA CEFR nivo FOND BROJ RATA
Pripremni (beginner) Ea 60 časova 4 rate
Početni (elementary) A1 120 časova (2×60) 8 rata
Srednji 1 (pre-intermediate) A2/A2+ 120 časova (2×60) 8 rata
Srednji 2 (intermediate) B1/B1+ 120 časova (2×60) 8 rata
Viši 1 (upper-intermediate) B2/B2+ 120 časova (2×60) 8 rata
Viši 2 (advanced) C1 120 časova (2×60) 8 rata
Proficiency C2 120 časova (2×60) 8 rata

NAPOMENA : U SLUČAJU DA U GRUPI OSTANU DVA POLAZNIKA, FOND SE SMANJUJE

INTENZIVNI KURSEVI

• Za svaki od navedenih nivoa postoji mogućnost pohađanja intenzivnih kurseva koji se razlikuju po dinamici održavanja i fondu;
• 3 ili 4 x nedeljno po 135 minuta (tročas);
• Fond 42 časa;
• Sertifikat i testiranje na kraju kursa.

POLUINDIVIDUALNI KURSEVI

• Za svaki od navedenih nivoa može da se organizuje redovan kurs u zatvorenoj grupi od samo dva polaznika;
• Fond 50 časova;
• 2 puta nedeljno po 90 min;
• Sertifikat i testiranje na kraju kursa.

KURSEVI ZA FIRME

• Organizuju se u Vašoj firmi ili u našim prostorijama;
• Za vreme ili posle radnog vremena;
• U manjim ili većim grupama;
• Individualna nastava za menadžment firme;
• Dinamika nastave i fond po Vašim potrebama;
• Sertifikat i testiranje na kraju kursa.