Međunarodni ispiti

PRIPREMA ZA POLAGANJE KEMBRIDž MEĐUNARODNIH ISPITA

 

* Ulazno testiranje
* 80 časova x 60 min (105 časova x 45 min) – septembar /jun
* 10 mesečnih rata
* Grupe od 3 do 7 polaznika
* Minimum tri probna testa tokom godine

Naša škola je ovlašćeni centar za pripremu kandidata za polaganje Kembridžovih ispita čije se polaganje održava u Britanskom Savetu u Beogradu. Vršimo pripremu i prijavu kandidata za polaganje koje se odvija u nekoliko termina tokom godine. Više o ispitima, cenama, prijavi i datumima na: https://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge

Sertifikati Kembridž ispita su međunarodno priznati i to od strane škola, univerziteta i poslodavaca u privatnom i javnom sektoru u zemljama širom sveta. Više informacija o tome, kao i detaljan spisak institucija koji se redovno ažurira za svaku zemlju možete da proverite na na www.cambridgeenglish.org/recognition

Ukoliko želite da pronađete ispit koji odgovara Vašim potrebama posetite: https://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge/which

Polaznik se prijavljuje na kurs na osnovu prethodno završenog nivoa ili odgovarajućeg testiranja.

Tokom kursa, profesor vas upoznaje sa svakim delom ispita. Pri tom vežbate tehnike polaganja, odnosno veštine koje pomažu da se lakše položi ispit. Tokom kursa se održava i nekoliko probnih testiranja i simulacija ispita da bi se dobila preciznija slika na kojim veštinama treba više da se radi i kada je konačno polaznik spreman za polaganje ispita. Pri tom se koriste različiti dodatni materijali za pripremu kao i testovi korišćeni na dosadašnjem polaganju ovog ispita.
Materijali za podršku kandidatima koji se pripremaju za polaganje ispita na www.cambridgeenglish.org/learning-english

Ispiti koji se najčešće polažu su:

B2 First- poznat kao Cambridge English: First (FCE)
Više na: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/
Sa ovom kvalifikacijom možete da radite u institucijama i kompanijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku ili da studirate na engleskom jeziku.

C1 Advanced- poznat kao Cambridge English: Advanced (CAE)

Više na: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/
Sa ovim sertifikatom dokazujete da vladate i pismeno i usmeno engleskim jezikom i to akademskim ili stručnim registrom koje zahteva određeno radno mesto ili univerzitetske studije.

C2 Proficiency-poznat kao Cambridge English: Proficiency (CPE)

Više na: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/

Ovaj ispit ja najvišem nivou Kembridž ispita i dokazuje da vladate engleskim jezikom u potpunosti i da ga sa lakoćom koristite u svim situacijama koje zahtevaju tečno korišćenje jezika, uključujući formali, kolokvijalni i akademski jezik. U kontekstu vaše profesije, sa ovom kvalifikacijom možete da obavljate visoke rukovodeće funkcije, a što se tiče akademskog znanja, vaš nivo pokazuje da možete da pohađate doktorske studije.

Kembridz nivoi

Komentarisanje nije više omogućeno.