Naslovna » Kursevi za školski uzrast

Kursevi za školski uzrast

PRIMARY – za decu od 7-10 godina
SECONDARY – za decu 11-15 godina (obavezan završni test)
* 2x nedeljno po 50 minuta
* Fond 70 časova (septembar-jun)
* Nastava se održava po smenama ili u večernjim terminima
* Plaćanje kursa na 10 mesečnih rata
* Grupe od 3 do 7 polaznika
* Sertifikat na kraju kursa

Upis na godišnje kurseve počinje krajem avgusta, a nakon formiranja grupa nastava počinje polovinom septembra. Pri upisu je potrebna provera znanja, osim za prvake koji do tada nisu pohađali kurs engleskog jezika. Dete će biti uključeno u grupu na osnovu znanja i uzrasta. Provera znanja može biti usmena ili usmena i pismena, u zavisnosti od nivoa i uzrasta deteta. Obavlja se i kratak razgovor sa detetom i roditeljem radi boljeg upoznavanja.

• Kod najmlađeg školskog uzrasta se uvodi prepoznavanje, čitanje i pisanje pojedinačnih reči, a zatim sledi samostalno čitanje i pisanje reči, fraza i rečenica, tako da su već u nižim razredima osnovne škole uključene sve jezičke veštine – razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje, govor i pisanje.;
• Na svim nivoima se koriste savremeni programi koji prate trendove u nastavi i interesovanja dece školskog uzrasta;
• Uključene su sve jezičke veštine – čitanje, pisanje, slušanje (razumevanje) i govor;
• Razvijanje svih jezičkih veština na sistematičan i ujednačen način pomoću nastavnih materijala koji motivišu polaznike;
• Fokus na razvijanju aktivnog vokabulara i jezičkih struktura i njihovo sistematično obnavljanje što doprinosi samopouzdanju pri korišćenju jezika u različitom kontekstu i situacijama;
• Multi-ROM-ovi i CD-ovi sa igricama, pesmama i pričama koje se slušaju i na času, a za stariji uzrast to su knjige u digitalnom obliku sa velikim brojem aktivnosti, kao i audio CD-ovi;
• Male grupe za maksimalnu konverzaciju;
• Kursevi rangirani po Zajedničkom Evropskom Referentnom Okviru za Jezike (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR).

* Grupe su male, od 3 do 7 polaznika , što omogućuje sprovođenje komunikativnog metoda i gde se svakom polazniku pruža jednaka posvećenost tokom časa

* Svaki upisani polaznik je automatski član školske biblioteke u kojoj može da pozajmljuje knjige koje su svrstane po uzrastu i nivoima znanja jezika ,a prilagođene su onima koji uče engleski kao strani jezik.