Upis

Upis na redovne godišnje kurseve počinje od poslednje nedelje u avgustu, a nastava počinje sredinom septembra. Prilikom prijave na kurs potrebno je uraditi proveru znanja, koja je besplatna. Provera znanja može biti pismena, usmena ili pismena i usmena, u zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja. Provera nije potrebna za apsolutne početnike.

Sa svim polaznicima i /ili roditeljima (starateljima) se pri upisu vrši kratak intervju tokom kojeg zajedno definišemo njihove ciljeve, potrebe ili eventualne rokove i to sve radi što efikasnijeg rezultata i uspešnijeg učenja.

Nakon ulaznog testiranja, bićete rasporedjeni u grupu koja odgovara Vašem znanju i uzrastu, bićete jasno informisani o broju polaznika u grupi, ceni kursa, ukupnom fondu časova, dinamici i rasporedu nastave.

U cenu kursa je uključeno:

  • ulazno testiranje
  • nastava
  • dodatni materijali tokom kursa
  • testiranje tokom kursa
  • završno testiranje
  • sertifikat na kraju kursa

Udžbenici ne ulaze u cenu kursa.

Nastava se održava prema rasporedu koji se određuje na početku kursa.

Plan i program rada na svim našim kursevima je uskladjen i definisan sa međunarodnim nivoima prema Zajedničkom Evropskom Referentnom Okviru za Jezike (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR).

U tabeli možete da uporedite različite CEFR nivoe sa odgovarajućim nivoima po kriterijumima drugih skala za procenu znanja jezika (npr. u poređenju sa nivoima Kembridž međunarodnih ispita ).

CEFR nivoi

Komentarisanje nije više omogućeno.